Δυναμική Σφραγίδα Από την αδειοδότηση


Magic Services Limited
170, Pater House, LEVEL 1 (SUITE A96), PSAILA STREET, BIRKIRKARA, BKR 1293, Malta
2757 7000
Αδειούχος
LICENCES
Αριθμός άδειας Τύπος κατηγορίας Τύπος Κατάσταση
MGA/B2C/149/2007 B2C - Gaming Service Licence Υπηρεσία (B2C) - Άδεια παροχής υπηρεσίας για σκοπούς επικοινωνίας με τελικούς καταναλωτές Αδειούχος

GAME TYPES
Αριθμός άδειας Ο τύπος παιχνιδιού εγκρίθηκε Οι πάροχοι υπηρεσιών εγκρίθηκαν Εγκρίθηκε κάθετα
MGA/B2C/149/2007 Type 1 Gaming Services • Καζίνο
MGA/B2C/149/2007 Type 2 Gaming Services • Στοιχήματα Σταθερής Αποδόσεως

Για την αυθεντικότητα, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας ξεκινάει με https://www.authorisation.mga.org.mt. Αν όχι, αναφορά κατάχρησης .